czwartek, 1 marca 2018

OLIVER TWIST

On 13 February Prus Lyceum students went on a school trip to Warsaw.
They attended Oliver Twist, a performance in English at the ‘Buffo’ Theatre 
and had a whale of a time in Dom Zagadek
one of the best places where you have an opportunity to play an escape room game.


13 lutego 2018 odbyła się wycieczka uczniów naszego liceum do Warszawy. Program wycieczki obejmował wizytę w Studio Buffo, gdzie uczniowie obejrzeli spektakl w języku angielskim pt. "Oliver Twist", oraz grę typu "escape room" w Domu Zagadek. Uczniowie mogli nie tylko sprawdzić i doskonalić swoją znajomość języka angielskiego, ale również pochwalić się swoją kreatywnością, umiejętnością obserwacji, kojarzenia faktów i analitycznego myślenia. 

Brak komentarzy: