wtorek, 9 marca 2021

GRAMMAR AND VOCABULARY CHALLENGE

Środki językowe, które zawsze okazują się piętą achillesową maturzystów, wymagają systematycznej pracy, ciągłego utrwalania oraz ogromnej precyzji i dokładności. 

Celem tego wyzwania jest zachęcenie Was właśnie do systematycznego powtarzania i utrwalania struktur gramatycznych oraz słownictwa, do ćwiczenia dokładności przy stosowaniu środków językowych, żebyście czuli się jak najlepiej przygotowani do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Do majowego egzaminu pozostało jeszcze trochę czasu. Warto go dobrze wykorzystać😉 Dlatego systematycznie na tej stronie będą pojawiały się dla Was zadania egzaminacyjne typu zadanie z luką, parafraza zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań oraz układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych

Wszystkie zadania można rozwiązać online i od razu sprawdzić swoje odpowiedzi. Zaczniemy od przeglądu zadań z arkuszy maturalnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej od 2015 roku. 

Powodzenia!

Paulina Piasecka

Open cloze 2015

Sentence fragments 2015

Źródło zadań: Arkusz maturalny z języka angielskiego - poziom rozszerzony; CKE 2015 


Brak komentarzy: